19.12.2011

W tym dniu przekazaliśmy kolejną transzę w wysokości 15.000-zł na sfinansowanie budowy następnych studni w rejonie misji w Fiuguil w Północnym Kamerunie. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcą. Na początku marca 2012r. powiniśmy uzgodnić lokalizacje studni przeznaczonych do budowy w  nadchodzącej porze suchej.

Previous Post
Next Post
Comments are closed.