All posts for the month Maj, 2011

21.05.2011

W tym dniu odbyło się roczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym zostały przyjęte i zatwierdzone sprawozdania (finansowe i Zarządu) za 2010 rok oraz udzielono absolutorium Członkom Zarządu. Również tego dnia został przyjęty nowy Członek Stowarzyszenia – Pani Jolanta Fronia. Jest nas już dwadzieścioro! Szczegółowe dokumenty z Walnego Zgromadzenia Członków są do wglądu w zakładce […]

02.05.2011.

Stan zaawansowania budowy studni realizowanych dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia na połowę kwietnia  b.r. wygląda następująco: Studnia nr 1 w wiosce Tchonchi, kopacze doszli do 8 m głębokości, już na głębokości 6 m natrafili na bardzo twardą skałę  – prawdopodobnie granit, jak na razie  mało wody, obecna wydajność studni to ok. 40 wiader na dobę, docelowa […]