All posts for the month Maj, 2012

18.05.2012

Dzisiaj odbyło się roczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zostały przyjęte i zatwierdzone sprawozdania finansowe i Zarządu za 2011 rok.  Udzielono absolutorium Członkom Zarządu. Przyjęto dwóch nowych Członków Stowarzyszenia i niestety, usunięto dwóch innych. Szczegółowe dokumenty z Walnego Zgromadzenia Członków są do wglądu w zakładce – Bilanse. Ponadto w zakładce – Nasze studnie publikujemy najnowsze zdjęcia.