All posts for the month Styczeń, 2013

21.01.2013

Na wstępie, raz jeszcze, dla wszystkich darczyńców naszego Stowarzyszenia wszelkiej pomyślności w 2013 roku. Przy okazji prośba do wszystkich wpłacających darowizny na konto Stowarzyszenia o podawanie na druku przelewu pełnego swojego adresu korespondencyjnego. Ułatwi to nam w przyszłości kontakt z Wami. W tym miejscu, pragnę serdecznie podziękować dwóm naszym członom tj. Jarkowi „Prezesowi” Mazurowi i […]