21.01.2013

Na wstępie, raz jeszcze, dla wszystkich darczyńców naszego Stowarzyszenia wszelkiej pomyślności w 2013 roku. Przy okazji prośba do wszystkich wpłacających darowizny na konto Stowarzyszenia o podawanie na druku przelewu pełnego swojego adresu korespondencyjnego. Ułatwi to nam w przyszłości kontakt z Wami. W tym miejscu, pragnę serdecznie podziękować dwóm naszym członom tj. Jarkowi „Prezesowi” Mazurowi i Rafałowi „Stułbi” Froni za sprawne przeprowadzenie akcji podziękowań darczyńcom Stowarzyszenia. Generalnie ten wpis będzie jednym wielkim podziękowaniem. Otóż, już niebawem urealni się wyjazd do Kamerunu związany z budową kolejnych studni. W związku z tym, dziękuję Panu Januszowi Rubenczykowi  z  Brussels Airlines za pomoc w zorganizowaniu przelotów oraz Pani Martynie Jankowiak z firmy 2Ways za pomoc w uzyskaniu wiz.

Previous Post
Next Post
Comments are closed.