21.05.2011

W tym dniu odbyło się roczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym zostały przyjęte i zatwierdzone sprawozdania (finansowe i Zarządu) za 2010 rok oraz udzielono absolutorium Członkom Zarządu. Również tego dnia został przyjęty nowy Członek Stowarzyszenia – Pani Jolanta Fronia. Jest nas już dwadzieścioro! Szczegółowe dokumenty z Walnego Zgromadzenia Członków są do wglądu w zakładce – Bilanse.

Previous Post
Next Post
Comments are closed.