Historia


Stowarzyszenia  „Źródła Życia dla Afryki”


Lao-Tse mawiał:

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Idea pomocy przy budowie studni zrodziła się spontanicznie wśród grupy przyjaciół podczas wędrówki po  Północnym Kamerunie w listopadzie 2005r. Trafiliśmy wtedy do wspaniałych mieszkańców tych terenów i  mieliśmy  okazję poznać ich niezwykle trudne życie w ekstremalnych warunkach, które jest tak pełne determinacji i siły. Uznaliśmy, że  należy się im  nasza pomoc.  Największą bolączką ich  egzystencji jest brak wody. Saharyjskie piaski rozprzestrzeniają  się na południe pokrywając rejon Sahelu, a mordercze słońce wypala każdą  kroplę wilgoci. Pierwszym krokiem zmierzającym do urzeczywistnienia idei pomocy przy budowie studni było wspólne napisanie i wydanie książki pod tytułem „Studnia w Kamerunie”. Cały dochód ze sprzedaży tej książki został ofiarowany Ojcom Oblatom pracującym na misji w Figuil w  Północnym Kamerunie na sfinansowanie budowy studni w wiosce Maisands Kole.  Uroczyste otwarcie pierwszej naszej studni nastąpiło 1 marca 2009 roku. Ze  środków, które pozostały po rozliczeniu budowy udało się jeszcze  pogłębić istniejącą już studnię w wiosce Lamorde Kole. W  wyniku „nagłośnienia”  idei pomocy przy budowie studni  w kręgach naszych znajomych, miłośników pieszych wędrówek po górach bliskich i  dalekich,  zostały przekazane misjonarzom w Kamerunie dalsze środki finansowe. Do tej pory, z  darowizn własnych zostały wybudowane trzy studnie, a jedna wyremontowana.

 

Czesław Niemen śpiewał:

„…lecz ludzi dobrej woli jest więcej…”

Idea budowy studni w Afryce spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko wśród podróżników. Mieliśmy okazję przekonać się o tym w trakcie kolportażu książki „Studnia w Kamerunie”. Każda z kilkuset osób, która kupiła książkę wykopała „swój” centymetr w głąb ziemi.  W listopadzie 2009 roku udało się skupić w jednym miejscu i tym samym czasie dziewiętnaście osób „dobrej woli”, które na zebraniu założycielskim powołało  Stowarzyszenie „Źródła Życia dla Afryki”. Zadeklarowane przez nas wpłaty rocznej składki członkowskiej umożliwiają sfinansowanie budowy jednej studni w roku. Oficjalny byt Stowarzyszenia, poprzez rejestrację sądową, zaistniał w dniu 26 lutego 2010r. Utworzenie Stowarzyszenia zdecydowanie rozszerzyło możliwości w  pozyskiwaniu środków na budowę studni. Na koniec 2010 roku udało się nam zebrać ponad 24.000-zł! Jest to niewątpliwy sukces, albowiem nie jesteśmy jeszcze Organizacją Pożytku Publicznego (zgodnie z obowiązującym prawem o statut OPP można się starać po upływie dwóch lat od daty rozpoczęcia działalności) i przekazane darowizny na  naszą rzecz nie są objęte 1% odpisem od podatku dochodowego.  W tym miejscu, jeszcze raz serdecznie dziękujemy z głębi serca wszystkim tym, którzy w 2010 roku dokonali darowizny na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zebrana suma stwarza możliwość realizacji trzech  studni.  Mając na uwadze okazaną nam w 2010 roku hojność myślimy o przyszłościowym rozszerzeniu pomocy finansowej na  inne cele zgodne ze Statutem Stowarzyszenia, na przykład  fundowanie: akcji szczepień medycznych, operacji medycznych wad genetycznych, protez medycznych  dla  dzieci, stypendiów naukowych i socjalnych, książek oraz przyborów szkolnych; czy też wręcz wspieranie najuboższych rodzin. W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie przekazało Misjonarzom Oblatom z  Kamerunu pierwszą transzę z  zebranych pieniędzy na  realizację studni w  wiosce Tchonchi położonej na  południe od  Figuil.  Wraz z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2010 roku dotarła do nas wieść, że zaczęto już ją kopać.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Roman „Wódz” Abramczuk

Warszawa, styczeń 2011r.

Dodaj komentarz