Inne działania

 

Job z Muda – porzucony, nieuleczalnie chory, niepełnosprawny 9 latek poruszający się na wózku, uczeń 3 klasy szkoły podstawowej, bardzo zdolny i inteligentny – Stowarzyszenie opłaciło pobyt w  internacie  i opiekę medyczną do sierpnia 2011r.

Jeśli chcesz pomóc Jobowi wpłać darowiznę na nasze konto BPH S.A. 42 1060 0076 0000 3200 0141 4306 z dopiskiem dla Joba.

 

Prosper z Lomel – 12 latek opiekujący się i utrzymujący babcię, mamę i siostrę, mimo ciężkiej i absorbującej  pracy na gospodarstwie uczęszcza do szkoły, osiąga dobre wyniki w nauce – Stowarzyszenie opłaciło za niego podręczniki do szkoły i zafundowało łóżko.

Jeśli chcesz pomóc Prosperowi wpłać darowiznę na nasze konto BPH S.A. 42 1060 0076 0000 3200 0141 4306 z dopiskiem dla Prospera.


Siostra Ezechiela, a właściwie jej pacjenci ze szpitala w Figuil, czyli akcja dopłat do leków – Stowarzyszenie przekazało 80 Euro na dopłaty do leków dla najbardziej potrzebujących, na przykład dla chorej na malarię wdowy, matki jedenaściorga dzieci.

Jeśli chcesz wspomóc akcję dopłat do leków wpłać darowiznę na nasze konto BPH S.A. 42 1060 0076 0000 3200 0141 4306 z dopiskiem na dopłaty do leków.