O Stowarzyszeniu

„Źródła Życia dla Afryki”


TY TEŻ MOŻESZ WYBUDOWAĆ STUDNIĘ!

 

Szanowni Państwo,

Głównym celem Stowarzyszenie „Źródła Życia dla Afryki” jest pomoc mieszkańcom Afryki nie  mającym dostępu do wody pitnej. Nasza działalność skupia się na organizowaniu finansowania  budowy studni.

 

Istota pomocy udzielanej przez Stowarzyszenie:

  • Nie wydajemy pieniędzy na prowadzenie biura. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Koszty związane z naszymi podróżami do Afryki pokrywamy z  osobistych pieniędzy. Zebrane środki trafiają w całości i  bezpośrednio na budowę studni.
  • Realizujemy budowę studni w sposób tradycyjny, to znaczy:  studnie są kopane, a następnie obudowywane kręgami betonowymi opuszczanymi do głębokości 10‑16m (w tym rejonie Sahelu na tym poziomie znajdują się potwierdzone źródła wody). Koszt budowy studni zazwyczaj nie przekracza 2000 euro.
  • Miejscowa ludność współuczestniczy przy budowie studni poprzez wniesienie własnego wkładu finansowego i fizyczną pracę. Składka wioski  wynosi około 1/20 kosztów budowy studni.  Osoby wskazane przez szefa wioski wykonują konkretne prace przy budowie. Zazwyczaj jest to zbieranie i transport piachu oraz drobnych kamieni  niezbędnych do wykonania kręgów betonowych, a także pomoc przy wybieraniu urobku z dna kopanej studni.
  • Studnie wybudowane dzięki naszej pomocy są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców wioski, bez względu na ich poglądy religijne i statut społeczny.

 

Zasady jakimi kieruje się Stowarzyszenie:

  • Humanitaryzm – poszanowanie godności każdego człowieka, niesienie pomocy zrodzone z  troski o zapobieganie okolicznościom  powodującym cierpienie ludzkie i  ich łagodzenie.
  • Altruizm – niesienie pomocy dobrowolnie, dzielenie się z innymi, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.
  • Bezstronność – udzielanie pomocy bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne.
  • Neutralność – powstrzymanie się od uczestnictwa w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.
  • Niezależność – korzystanie z samodzielności w działaniu w każdym czasie i miejscu, ale zgodnie z obowiązującym prawem w danym państwie.

 

Ośmielamy się prosić każdego z Was goszczącego na naszej stronie o wsparcie finansowe naszej działalności. Obok podajemy numer konta bankowego, na które można dokonać wpłaty darowizny. Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu: darowizna na cele statutowe – na budowę studni. W przypadku chęci dokonania wpłaty na inny cel niż budowa studni, ale zgodny ze Statutem Stowarzyszenia, prosimy o jego szczegółowe wyartykułowanie w tytule przelewu, na przykład: darowizna na cele statutowe – dla dzieci na podręczniki i przybory szkolne, czy też: darowizna na cele statutowe  – na  wsparcie finansowe najuboższych rodzin. Zapraszamy do zapoznania się z innymi formami naszej pomocy umieszczonymi w zakładce – Inne działania. Ze Statutem Stowarzyszenia mogą Państwo zapoznać się w umieszczonej na stronie zakładce – Statut.

Za każdą przysłowiową złotówkę przekazaną nam na  pomoc mieszkańcom Afryki z góry serdecznie dziękujemy i  przyrzekamy, że wydamy ją zgodnie z założonymi celami.

 

Pozdrawiam,

Roman „Wódz” Abramczuk

Warszawa, styczeń 2011r.

Dodaj komentarz